PRIVACYVERKLARING EUR-IT SOURCING B.V.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens van onze kandidaten, werknemers en overige bezoekers van onze website(s) of anderszins personen die gebruik maken van onze diensten.

Op de websites van EUR-IT Sourcing B.V. (hierna ook: “wij” of “ons”) is de onderstaande Privacyverklaring van toepassing. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens (gegevens die verband houden met u of die uw identiteit tonen) verzamelen, delen, gebruiken en/of anderszins verwerken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

EUR-IT Sourcing B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van EUR-IT Sourcing B.V. of gelieerde ondernemingen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. EUR-IT Sourcing B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– NAW-gegevens / telefoonnummer / e-mailadres
Om (online) op een vacature/openstaande aanvraag te solliciteren of (online) contact met ons op te kunnen nemen, vragen wij een aantal gegevens van u op. De gegevens die opgevraagd kunnen worden zijn dan uw NAW (Naam, Adres, Woonplaats)-gegevens, telefoonnummer, e-mail en Curriculum Vitae. De gegevens die gevraagd worden wanneer u (online) solliciteert, worden gebruikt om uw sollicitatie te verwerken, te beoordelen, te beantwoorden en eventueel tijdens een verdere verwerking in het kader van een (verleende) opdracht.  Ook kunnen wij deze informatie gebruiken om u aanbiedingen te kunnen doen of om informatie te verstrekken omtrent de dienstverlening van EUR-IT Sourcing B.V. Wanneer u deze gegevens niet aan ons verstrekt, is het mogelijk dat EUR-IT Sourcing B.V. uw sollicitatie niet verder in behandeling kan nemen.

– Uw IP-adres
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. EUR-IT Sourcing B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Incidenteel houden wij u op de hoogte van nieuwe trends en ontwikkelingen rondom onze organisatie. Deze komen in de vorm van een e-mail u tegemoet en u kunt zich ten alle tijden afmelden voor deze dienst.

Ook zullen er periodieke managementrapportages gemaakt worden met gegevens uit onze database als stuurinformatie of om aan onze rapportageverplichting richting onze klanten te voldoen. Het betreft hier rapportages van kwaliteitsnormen. De rapporten worden geanonimiseerd aangeleverd op basis van totaaltellingen en gemiddelden.

Google Analytics

EUR-IT Sourcing B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan EUR-IT Sourcing B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. EUR-IT Sourcing B.V. heeft hier geen invloed op. EUR-IT Sourcing B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden. Inhoudelijk betekent dit dat wij uw gegevens tot 1 jaar bewaren nadat deze aan ons zijn verstrekt, of 1 jaar na de laatste dag waarop u werkzaam bent geweest bij ons, tenzij de wet anders aangeeft.

Vier weken voordat uw gegevens uit onze database worden verwijderd, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Wij bieden u dan ook de mogelijkheid om uw gegevensopslag te verlengen voor een additionele periode van 1 jaar, zodat wij u kunnen blijven bemiddelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

EUR-IT Sourcing B.V. kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Ondernemingen in dezelfde bedrijvengroep als wij, zoals de moederorganisatie en/of zusterondernemingen;
 • Instanties of partijen aan wie wij uit hoofde van de wettelijke bepalingen bepaalde persoonsgegevens bekend moeten maken;
 • Opdrachtgevers waarmee wij in het kader van een werknemers- en/of personeelsbemiddelingsrelatie een overeenkomst aangaan. De doorgifte aan en verdere verwerking van uw persoonsgegevens door de opdrachtgever is noodzakelijk om de detacheringsovereenkomst met u aan te gaan. Daarbij dient de opdrachtgever uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming conform de eisen die voortvloeien uit de AVG.
 • Zorgvuldig geselecteerde derden die wij in sommige gevallen inschakelen ten behoeve van onze dienstverlening. Dergelijke partijen kunnen hierbij uw persoonsgegevens onder ogen komen en verwerken. EUR-IT Sourcing B.V. heeft met dergelijke partijen een verwerkingsovereenkomst gemaakt waarin afspraken staan omtrent het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens

Met uitzondering van bovengenoemde partijen verstrekken wij onder geen beding persoonsgegevens aan derden.

Ontvangst van persoonsgegevens door derden

Van onze zorgvuldig geselecteerde partner-partijen kunnen wij ook persoonsgegevens van u ontvangen. Indien u wordt geselecteerd voor een opdracht dan verstrekt de partner-partij ons naast NAW gegevens in incidentele gevallen ook uw BSN. EUR-IT Sourcing B.V. dient het BSN te verwerken in het kader van de inlenersaansprakelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@eur-it.nl. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om de betreffende verwerking te beperken, hebt u het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en kunt u uw toestemming intrekken. Tot slot hebt u het recht op gegevensoverdracht (ook wel “dataportabiliteit” genoemd).

Wij zullen na ontvangst van uw verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren. In geval van een inzageverzoek behouden wij ons het recht voor om maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening te brengen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Beveiligen

EUR-IT Sourcing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via privacy@eur-it.nl of EUR-IT Sourcing B.V. t.a.v. Data Protection Officer, Daalwijkdreef 47, 1103 AD te Amsterdam. Dit zijn tevens de contactgegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is het Nederlands Recht bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing.

Wijzigingen

EUR-IT Sourcing B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Effective Date
January 1, 2020.

Workforce Cloud Tech, Inc (Recruit CRM) is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy (“Policy”) applies to those who visit the Websites owned and operated by Recruit CRM, as well as users of our Service(s). We will never sell your personal data, and will handle in strict compliance with the EU General Data Protection Regulation (“GDPR”) .

This Privacy Policy describes how Recruit CRM collects, uses, shares and secures the personal information you provide. It also describes your choices regarding use, access and correction of your personal information. The use of information collected through our Service(s) shall be limited to the purpose of providing the service for which the Customer has engaged Recruit CRM. The capitalized terms used in this Policy but not defined herein shall have the same meaning as defined in our Terms of Service at https://recruitcrm.io/terms (“Terms”). If you have questions or complaints regarding our privacy policy or practices, please contact us at

support@recruitcrm.io

Workforce Cloud Tech, Inc (Recruit CRM) is committed to protecting your privacy. This Privacy Policy (“Policy”) applies to those who visit the Websites owned and operated by Recruit CRM, as well as users of our Service(s). This Privacy Policy describes how Recruit CRM collects, uses, shares and secures the personal information you provide. It also describes your choices regarding use, access and correction of your personal information. The use of information collected through our Service(s) shall be limited to the purpose of providing the service for which the Customer has engaged Recruit CRM. The capitalized terms used in this Policy but not defined herein shall have the same meaning as defined in our Terms of Service at https://recruitcrm.io/terms (“Terms”). If you have questions or complaints regarding our privacy policy or practices, please contact us at

support@recruitcrm.io

Privacy Shield Compliance

Recruit CRM, Inc. participates in the EU-U.S. and Swiss-US Privacy Shield Framework. Recruit CRM, Inc. is committed to subjecting all personal data received from European Union (EU) member countries and Switzerland, in reliance on the Privacy Shield Framework, to the Framework’s applicable Principles.

Recruit CRM, Inc. is responsible for the processing of personal data it receives, under the Privacy Shield Framework, and subsequently transfers to a third party acting as an agent on its behalf. Recruit CRM, Inc. complies with the Privacy Shield Principles for all onward transfers of personal data from the EU, and Switzerland including the onward transfer liability provisions.

With respect to personal data received or transferred pursuant to the Privacy Shield Framework, Recruit CRM, Inc. is subject to the regulatory enforcement powers of the U.S. Federal Trade Commission. In certain situations, Recruit CRM, Inc. may be required to disclose personal data in response to lawful requests by public authorities, including to meet national security or law enforcement requirements.

If you have an unresolved privacy or data use concern that we have not addressed satisfactorily, please contact our U.S.-based third party dispute resolution provider (free of charge) at https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

How Do We Collect, Use and Share Your Personal Information and Other Information?
Collection

We may collect the following personal information from you within the Websites:

 • Contact Information, such as name, email address, mailing address, or phone number;
 • Information about your business, such as company name, company size, business type

We may collect the following personal information from you when you use our Service(s):

 • Contact Information, such as name, email address, mailing address, IP address, geographic location, or phone number;
 • Billing Information, such as credit card number and billing address;
 • Unique Identifiers, such as username, account number or password;
 • Name and e-mail address when you provide feedback from the Service(s)
 • We collect your e-mail address through the Website in order to refer our Service(s).
 • In order to manage customer relationships, our customers may collect name, e-mail address, phone number, physical address, billing information, designation, company name of your contacts through the “import contacts” feature within the Service.
Use

We may use the personal information collected from within the Websites or when you use the Service(s) to:

 • Provide you with the Service(s).
 • Send you communication from the Service(s).
 • Assess the needs of your business to determine or suggest suitable products
 • Send you requested product or service information
 • Respond to customer service requests
 • Administer your account
 • Send you promotional and marketing communications
 • Respond to your questions and concerns
 • Facilitate your transactions with other users when you use our Service(s).

When you provide us with personal information about your contacts we will only use this information for the specific reason for which it is provided.

Share

Except as outlined in this Policy, your information will never be sold to or shared with other companies or organizations for commercial purposes or otherwise. We may transfer personal information to our Group Companies and sub-contractors that help us provide our Service(s). Transfers to subsequent third parties are covered by the service agreements with our sub-contractors. Such sub-contractors may include third-party payment processors who process your credit card and other payment information for Recruit CRM but are otherwise not permitted to store, retain or use such information.

Correction or Removal of Personal Information

If you believe that one of your contacts has provided us with your personal information and you would like to request that it be removed from our database, please contact us at

support@recruitcrm.io

Recruit CRM acknowledges that you have the right to access your personal information. Recruit CRM collects information on behalf of our customers, and has no direct relationship with the individuals with whom our customers may interact using the Service(s). If you are a customer of one of our customers (“End-Customer”) and would no longer like to be contacted by that customer, please contact the customer that you interact with directly. An individual who seeks access, or who seeks to correct, amend, or delete inaccurate data should direct his query to the Recruit CRM’s customer (the data controller). If requested to remove data, the data controller’s have the option to delete the information of a particular individual. Recruit CRM deletes the data and all associated files immediately.

Other Information

Other information such as End-Customer device models, IP address, usage patterns are also captured by the Service(s). This information is not used by Recruit CRM except in allowing you to view and use this information for targeting future communication with the End-Customers. Content and messages in voice, text or other format created by you or your End-Customers to send or share with other users or End-Customers shall be hosted on Recruit CRM’s servers.

Retention of Personal Information

We retain Personal Data we process for as long as an Account is active or as needed to provide the Service(s). If you wish to terminate your Account or request that we no longer use Your Data, please contact us at

support@recruitcrm.io

. We will retain Your Data as necessary to comply with our legal obligations, maintain accurate financial and other records, resolve disputes, and enforce our agreements. We delete all Your Data on the expiry of 14 days after the termination of your Account, except as otherwise prohibited by applicable law.

Processing Personal Information

We are the data processors and not the data controllers of the information on our platform for purposes of GDPR. Our EEA or Switzerland based customers, who control their customer data and send it to Recruit CRM for processing, are the “controllers” of that data and are responsible for compliance with GDPR. In particular, Recruit CRM’s customers are responsible for complying with the regulation and relevant data protection legislation in the relevant EEA member state before sending personal information to Recruit CRM for processing. We work with our customers to help them provide notice to their customers concerning the purpose for which personal information is collected. Recruit CRM has all the provisions to help the EU citizens protect their data and we are making continuous efforts to help our clients protect data by having all the provisions in place to fall in line with GDPR.

We store and process data, including personal information, in the United States and the European Economic Area (“EEA”) and possibly in other countries through third parties that we use to operate and manage the Service(s). When you access or use our Websites or the Service(s), or otherwise provide information to us, you are consenting, on behalf of you and your authorized agents or End-Customers, (and representing that you have the authority to provide such consent) to the processing and transfer of information in and to the United States and other countries which may have different privacy laws from your or their country of residence. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Policy. We may enter agreements with our customers located in the EEA to provide them access to our Service(s), which includes the processing of information relating the End-Customers.

We do not own, control or direct the use of the information stored or processed on our platform, and in fact we are largely unaware of what information is being stored on our platform and only access such information as reasonably necessary to provide the Service(s) (including to respond to support requests), as otherwise authorized by our customers or as required by law.

It shall be our customers’ responsibility to inform the End-Customers about and obtain necessary consent for any personal information that is collected through our customer’s use of the Service(s). As the processors of personal information on behalf of our customers, we follow their instructions with respect to the information they control to the extent consistent with the functionality of our Service(s). In doing so, we implement technical, physical and administrative measures against unauthorized processing of such information and against loss, destruction of, or damage to, personal information as more fully described under the section below entitled, “Protection of Information”.

Mobile Applications

When you download, install and use our Mobile Applications, we automatically collect information on the type of device you use, operating system version, and the device identifier (or “UDID”).

We send you push notifications from time-to-time in order to update you about any events or promotions that we may be running. If you no longer wish to receive these types of communications, you may turn them off at the device level. To ensure you receive proper notifications, we will need to collect certain information about your device such as operating system and user identification information.

We collect your location based information for the purpose of locating a place that you may be searching for in your area. We will only share this information with our mapping provider for the sole purpose of providing you this service.

You may opt-out of location based services at any time by editing the setting at the device level.

We use mobile analytics software to allow us to better understand the functionality of our Mobile Application on your mobile or handheld device. This Mobile Application may record information such as how often you use the Mobile Application, the events that occur within the Mobile Application, aggregated usage, performance data, and where the Mobile Application was downloaded from. We do not link the information we store within the analytics software to any personally identifiable information you submit within the Mobile Application.

California-Resident Specific Rights

If you are a California resident, California law provides you with specific rights regarding your personal information, including

(i) the right to request that we disclose certain information to you about its collection and use over the past 12 months, and
(ii) the right to request that we delete your personal information, subject to certain exceptions.

For purposes of California law, personal information means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a consumer.

To the extent you are a ‘consumer’ as defined under the California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”) and Workforce Cloud Tech, Inc. is a ‘business’ as defined under CCPA, the following applies to you:

You have the rights listed below. However, these rights are not absolute, and in certain cases we may decline your request as permitted by law.

a. Right to request for information about the:

You can request the following information about how we have collected and used your Personal Information during the past 12 months:

 • Categories of Personal Data Workforce Cloud Tech has collected about you.
 • Specific pieces of Personal Data Workforce Cloud Tech has collected about you.
 • Categories of sources from which the Personal Data is collected.
 • Business or commercial purpose for collecting Personal Data.
 • Categories of third parties with whom the business shares Personal Data.

b. Right to request for deletion of any Personal Data collected about you by Workforce Cloud Tech.

If you seek to exercise the foregoing rights to access or delete Personal Data which constitutes ‘personal information’ as defined in CCPA, please contact us at support@recruitcrm.io. We respond to all requests we receive from you wishing to exercise your data protection rights within a reasonable timeframe in accordance with applicable data protection laws. By writing to us, you agree to receive communication from us seeking information from you in order to verify you to be the consumer from whom we have collected the Personal Data from and such other information as reasonably required to enable us to honour your request.

Analytics

Recruit CRM uses third party software for analytics. All metrics information collected from your usage of the Service(s) shall be transmitted to analytics provider. This information is then used to evaluate how users use Recruit CRM, and to compile statistical reports on activity for us. We further use the same statistical analytics tool to track or to collect your Personally Identifiable Information (PII). We will use this information in order to maintain, enhance, or add to the functionality of the Service(s) and to personalize the experience for you. Aggregated information and analysis may be made public where desired by Recruit CRM. Third party analytics software will not share your PII or associate your PII with any other data held by them.

Use of Cookies

When you use our Websites or Service(s), we may store some information on your computer. This information will be in the form of a “cookie” or similar file/technologies. Cookies are small pieces of information stored on your hard drive, not on the Recruit CRM website. We do not use cookies to spy on you or otherwise invade your privacy. They cannot invade your hard drive and steal information. We use cookies to help you navigate the Websites and Service(s) as easily as possible, and to remember information about your current session. These are the Session Cookies and they are removed from your system when you close the web browser or turn off the computer. You must enable cookies on your web browser to use the Service(s).

Essential Cookies:These cookies are essential for the basic functionalities offered by the Service(s). These class of cookies helps in keeping a user logged in to the Service(s) and remember relevant information when they return to the Service(s). These cookies are essential for the basic functionalities offered by the Service(s). These class of cookies helps in keeping a user logged in to the Service(s) and remember relevant information when they return to the Service(s).

Insight Cookies:These are used for tracking the user activities within the Service(s), which in turn helps us in improving your user experience.

Marketing Cookies:These are used for providing you with customized and interest-based ads based on your browsing behavior and other similar activities on our Websites.

Clear Gifs and Log Files

We and our third party advertising partners use technologies such as web beacons in analyzing trends, administering the website, tracking users’ movements around the site, and gathering demographic information about our user base as a whole. We may receive reports based on the use of these technologies by these companies on an individual and aggregated basis.

We and our third party advertising partners use technologies such as web beacons in analyzing trends, administering the website, tracking users’ movements around the site, and gathering demographic information about our user base as a whole. We may receive reports based on the use of these technologies by these companies on an individual and aggregated basis.

As is true of most websites, we gather certain information automatically and store it in log files. This information may include internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and/or clickstream data. We link this automatically collected data to other information we collect about you.

Do Not Track. Do Not Track (“DNT”) is an optional browser setting that allows you to express your preferences regarding tracking by advertisers and other third parties. We do not use technology that recognizes DNT signals from your web browser.

We partner with a third party to either display advertising on our Websites or to manage our advertising on other sites. Our third party partner may use technologies such as cookies to gather information about your activities on this Website and other sites in order to provide you advertising based upon your browsing activities and interests. If you wish to not have this information used for the purpose of serving you interest-based ads, you may opt-out by clicking here (or if located in the European Union, click here). Please note this does not opt you out of being served ads. You will continue to receive generic ads.

Social Media Features

Our Websites includes social media features, such as the Facebook “Like” button, the “Share This” button or interactive mini-programs. Where we have your consent, these features may collect your IP address, which page you are visiting on our Websites, and may set a cookie to enable the feature to function properly. Social media features and widgets are either hosted by a third party or hosted directly on our Websites. Your interactions with these features are governed by the privacy policy of the company providing them.

Links to Third Party Sites

Our Websites contain links to other websites that are not owned or controlled by Recruit CRM. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other websites or third parties. We encourage you to be aware when you leave our Websites and to read the privacy policies of each and every website that collects personal information.

Public Forums

Our Websites offer publicly accessible blogs or community forums. You should be aware that any information you provide in these areas may be read, collected, and used by others who access them. To request removal of your personal information from our blog or community forum, contact us at

support@recruitcrm.io

. In some cases, we may not be able to remove your personal information, in which case we will let you know that we are unable to do so and why.

Single Sign-On

You can log in to our Websites using sign-in services such as Google, Facebook Connect and LinkedIn. These services will authenticate your identity and provide you the option to share certain personal information with us such as your name and email address. Services like Google, Facebook Connect, Twitter, LinkedIn give you the option to post information about your activities on our Websites to your profile page and to share information with others within your network.

Communications from the Websites

We may use your email address to send our newsletters and/or marketing communications. If you no longer wish to receive these communications, you can opt out by following the instructions contained in the emails you receive or by contacting us at

support@recruitcrm.io

In accordance with the right to object for the EU citizens we also have a feature on our website where the End-customer can unsubscribe from the mailing list.We will send you announcements related to the Service(s) on occasions when it is necessary to do so. For instance, if our Service(s) is temporarily suspended for maintenance, we might send you an email. Generally, you may not opt-out of communications which are not promotional in nature. If you do not wish to receive them, you may deactivate your Account.

Advertising

We partner with third-party advertising networks to either display advertising on our Websites or to manage our advertising on other websites. Our ad network partner may use cookies and Web beacons to collect information about your activities on our Website and other websites to provide you targeted advertising based upon your interests (this will only be the case if we have your consent in certain locations).

Protection of Information

The Websites and Service(s) have industry standard security measures in place to protect against the loss, misuse, and alteration of the information under our control. When you provide us with sensitive information (such as credit card information or login credentials), we will encrypt that information via Secure Socket Layer (SSL).

While there is no such thing as “perfect security” on the Internet, we take all reasonable steps to ensure the safety of your personal information. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the security of your data transmitted to our Websites or via the Service(s) and any transmission is at your own risk. Once we receive your personal information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

Additionally, you retain all rights of ownership to your personal data we collect. Except as set forth herein under sections elaborating on use of your personal information above and legal disclosure below we will not sell or share your personal data with any third parties or use your personal data to compete with you. Your privacy and the privacy of your customers are of utmost importance to us. If you have questions about our security you can contact us at

support@recruitcrm.io

.

Testimonials

We post customer testimonials/comments/reviews on our Websites which may contain personal information. Prior to posting the testimonial, we obtain the customer’s consent to post their name along with their testimonial. If you want your testimonial removed, please contact us at

support@recruitcrm.io

.

Corrections and Updates

Upon request Recruit CRM will provide you with information about whether we hold, any of your personal information. To request this information please contact us at

support@recruitcrm.io

We allow users of the Service(s) or Website to access, update or modify their information by clicking on the My Account link in the Recruit CRM navigation menu or by contacting us at

support@recruitcrm.io

. We seek to respond to requests for access or modification as soon as possible and within reasonable time frame.

Children’s Personal Information

Recruit CRM does not knowingly collect any personal information from children under the age of 13. If you are under the age of 13, please do not submit any personal information through our Websites or Service(s). We encourage parents and legal guardians to monitor their children’s Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personal information through our Service(s) or Websites without their permission. If you have reason to believe that a child under the age of 13 has provided personal information to us through our Websites or Service(s), please contact us and we will endeavor to delete that information and terminate the child’s account from our databases.

Amendments

Amendments to this Policy will be posted to this URL and will be effective when posted. If we make any material changes we will notify you by email (sent to the e-mail address specified in your account) or by means of a notice on this Website prior to the change becoming effective. Provided we will not be notifying you if we amend the Policy to make addition, deletions or modifications to the list of cookies from time to time to keep the list of cookies current and accurate. You should frequently visit this Policy to check for amendments. Your continued use of this Websites or the Service(s) following the posting of any amendment, modification, or change to this Policy shall constitute your acceptance of the amendments to this Policy. You can choose to discontinue use of the Websites or Service(s), if you do not accept the terms of this Policy, or any modified version of this Policy.

Legal Disclosure

We reserve the right to disclose your personal data as required by applicable law, in response to lawful requests by public authorities, including meeting national security or law enforcement requirements and when we believe that disclosure is necessary to protect our rights and/or to comply with a judicial proceeding, court order, or other legal process served on us. Your personal data will also be shared between our Group Companies for the activities permitted under this Policy.

In the event Recruit CRM goes through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your user account and personal data will likely be among the assets transferred. You will be notified via

support@recruitcrm.io

and via a prominent notice on our Websites of any such change in ownership or control. We may also disclose your personal information to any other third party with your prior consent.

Contacting Recruit CRM

If you have any questions about this privacy policy or your dealings with the Recruit CRM, you can contact us at

support@recruitcrm.io

Cookie InformationWhen someone visits www.recruitcrm.io, we collect standard internet log information and details of visitor behavior patterns. We do this to find out things such as the number of visitors to the various parts of the site. We collect this information in a way which does not personally identify anyone.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.